Grafiskais dizains

Sākumlapa / Blogs/ Grafiskais dizains

Kas ir grafiskais dizains?

Grafiskais dizains ir dizaina veids, kura pamatā ir divi pamatelementi:

 • Grafika, ko veido vizuālie elementi – līnijas, formas, telpa, tipogrāfija, krāsa, faktūra, izmērs;
 • Dizains, ar kura palīdzību tiek noteikts, kā materiālam būtu jāizskatās un jāfunkcionē, pirms tiek izveidots gala produkts.

Grafisko dizainu pielieto plakātu, brošūru, logo, grāmatu un žurnālu, iepakojuma, web, ielūgumu, bukletu un citu materiālu izveidei.

Grafiskā dizaina principi

Veidojot grafisko dizainu nepieciešams ņemt vērā dizaina pamatprincipus:

 • Kontrasts – elements, kas nosaka attiecību starp dažādiem dizaina elementiem, ļaujot vienam vai vairākiem no tiem izcelties uz citu fona;
 • Līdzsvars – nosaka to, cik aizpildīta ir telpa katrā no tās daļām, palīdzot darbu izveidot acij patīkamāku;
 • Proporcijas – nosaka to, cik viens dizaina elements ir mazāks vai lielāks par kādu citu veidojamajā materiālā;
 • Hierarhija – palīdz sakārtot dizainā paredzētos elementus pēc to svarīguma, ļaujot dizainu izveidot tādu, kas skatītājam palīdzētu veiksmīgāk uztvert svarīgāko vēstījumā;
 • Ritms – dizainā ievietoto elementu atstarpes secība un lielums, kas var būt gan neregulārs, gan izlīdzināts;
 • Telpa – kopējais darba laukums, kas sevī iekļauj gan aizpildītās telpas daļas, gan tukšās, ko nereti dizaineri mēdz dēvēt par negatīvo laukumu, kura veiksmīgs izmantojums dizainā ir tikpat svarīgs, cik aizpildīto laukuma daļu;
 • Nepārtrauktība – kustība dizainā, kas palīdz vadīt informācijas uztvērēja aci vēlamajā virzienā, veidojot konkrētu elementu secību.

Kā grafiskais dizains atšķiras no citiem dizainu veidiem?

 • Grafiskais dizains

Grafisko dizainu lielākoties pielieto vizuālo konceptu radīšanai, ar mērķi komunicēt idejas, iedvesmot un/vai informēt patērētājus.

Grafisko dizainu izmanto lielākoties drukas materiālu dizaina izveidei, veidojot dizainu reklāmām, žurnāliem, lietišķajai poligrāfijai, brošūrām un bukletiem.

Grafisko dizaineru visbiežāk lietoto programmu sarakstā ir Adobe InDesign, Photoshop un Illustrator.

Tāpat pie grafisko dizaineru prasmju loka pieskaitāmas māka izveidoto dizaina materiālu pielāgot drukai, uzlabojot tā rezolūciju un krāsu toņus.

 • Digitālais dizains

Digitālais dizains, kā jau nosaukums to paredz, tiek pielietots digitālo materiālu un elementu izstrādei. Šādi materiāli nav paredzēti drukai.

Digitālajā dizainā, tāpat, kā grafiskajā dizainā nepieciešams pārzināt dizaina principus. Atšķirībā no grafiskā dizaina digitālajā dizainā nepieciešams pārzināt papildus jaunākās tehnoloģijas un specifikācijas vizualizāciju pārvaldīšanai.

 • WEB dizains

WEB dizains aptver zināšanu un prasmju kopumu, kas pielietojams mājaslapu un citu programmatūru izveidošanai un uzturēšanai elektroniskajā vidē.

Līdzīgi kā digitālajā dizainā ar WEB dizaina pārstāvjiem nepieciešams pārzināt elektronisko vidi un materiālus, ar kuru palīdzību izstrādājams nepieciešamais produkts – mājaslapa, lietotājprogramma u.c.

 • UI (User Interface jeb lietotāju saskarne) dizains

UI dizains analizē patērētāja mijiedarbību ar radīto produktu un tā dizainu. UI iespējams iedalīt 3 daļās: grafiskā lietotāju saskarne, balss kontrolētā saskarne un uz žestiem balstītā saskarne. UI ir izstrādātā produkta pamats, kas tiek noteikts, vērtējot produkta pielietojamību, baudāmību, uzticamību u.c. parametrus.

 • UX (User Experience jeb lietotāja pieredze) dizains

UX dizains ir lielā mērā saistīts ar UX dizainu, pētot to, cik veiksmīgs ir gala produkta dizains kopumā, ieskaitot UI dizainu, konstatējot produkta un tā elementu kvalitāti un mijiedarbību ar patērētāju kopumā. UX dizaineri veic pētījumus, lai noskaidrotu produkta pielietojamības cilvēciskos faktorus un to, cik ļoti patērētāji vēlētos izmantot konkrēto produktu, un, kāda būtu patērētāju pieredze izmantojot izstrādāto produktu.

Kāpēc grafiskais dizains ir īpaši svarīgs?

Lai gan visi minētie dizaini ir noderīgi biznesa attīstībai, tieši grafiskais dizains ir tas, ar kura palīdzību tiek celta uzņēmuma reputācija un iespaids par biznesu. Grafiskais dizains palīdz izcelt Jūsu uzņēmumu starp citiem konkurentiem patērētāju acīs, radot veiksmīgāko risinājumu vēlamā vēstījuma pasniegšanai.